آسمونی
 

من خدا را دوست دارم . من عاشق اویم .

عشق به خدا ، عشق به همه ی خوبیهاست .

عشق به خدا ، عشق به همه ی پاکیهاست .

عشق به خدا ، عشق به همه ی زیبائیهاست .

خداوند ، مرا دوست می دارد .

?نوشته:جمال | در جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()