آسمونی
 

 

آبی تر از آنيم که بی رنگ بميريم

از شيشه نبوديم که با سنگ بميريم

تقصير کسی نيست که اينگونه غريبيم

شايد خدا خواست که دلتنگ بميريم

?نوشته:جمال | در دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()