آسمونی
 

 

 

زندگی زيباست نه به زيبایی حقيقت 

حقيقت تلخه نه به تلخي جدايی

جدايی سخته نه به سختي تنهايی

 

 

 

?نوشته:جمال | در شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()