آسمونی
 

دلمو بردی ديگه باز از اون چی می خوای

دار و ندارم مال تو ديگه چی می خوای

برو بزار بسوزم با بی کسی هام

برو بزار بمونن دلواپسيهام

هيچی نپرس فقط برو ولی فراموشم نکن

پيشم نمون پيشم نخواب بر و  وخاموشم نکن

اگه يه روز ورق زدی دفتر خاطراتتو

يادت بياد  قلب من می شينه چشم به راه تو

آره برو ولی بدون اينجا يکيمی مرد برات

باور نکردی عشقشو اگه قسم مخورد برات

می ری برو فقط اينو يادت باشه عزيز

اشک زلال تو چرا چشم غريبه ها نديد

 

?نوشته:جمال | در دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()