آسمونی
 
  توي بازار زمان                                                                                   

           همگي در گذريم                                                                                  

               همگي آمده ايم

                  تا كه چيزي بخريم... 

                     بعضي از رهگذران                                                                          

                          خسته و كور وكرند                                                                              

                               بي توجه به همه                                                                                

                                     روز وشب در گذرند...

                                               از دل جمعيت

                                                  كسي از راه رسيد

                                                      از ميان همه شان

                                                           او فقط نور خريد.

?نوشته:جمال | در جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()