آسمونی
 

دست روزگار چون طناب دار

 

 گلويم را سخت می فشارد...

 

سد بغض هايم را

 

روزی خواهم شکست؛

 

که باد مرا با خود برده باشد...

 

?نوشته:جمال | در جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ | پيام هاي ديگران ()