من قلبم را جایی جا گذاشته ام

من قلبم را میان لبانی جا گذاشته ام که طعم بوسه می دهد

و دستانی که مثل سیب سبز است

و آغوشی که از نیاز یک هم آغوشی گرم و لرزان است

و پیشانی که مثل یک راز نگفته سپید است

و چشمانی که مرا به دیوانگی محض می کشاند                                    

/ 0 نظر / 5 بازدید