آری اگر

در باز بود و

باز پرنده

پس در پرنده است

 

و هم‌چنین اگر

دربسته بود و

بسته پرنده

پس باز در پرنده است

 

اما دری که باز نباشد

دیگر نه در، که دیوار...

اما پرنده بسته اگر باشد

دیگر پرنده نیست، که مردار...

/ 0 نظر / 5 بازدید