از کوچه های بهار

                            بوی اقاقیا می آید

و نسیم . . .

                     پیام آور صلح است

پنجره عشق را باز کن

                             که نگاهم عابر کوچه توست....

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید