آبی تر از آنيم که بی رنگ بميريم

از شيشه نبوديم که با سنگ بميريم

تقصير کسی نيست که اينگونه غريبيم

شايد خدا خواست که دلتنگ بميريم

/ 0 نظر / 2 بازدید