من خدا را دوست دارم . من عاشق اویم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عشق به خدا ، عشق به همه ی خوبیهاست .

عشق به خدا ، عشق به همه ی پاکیهاست .

عشق به خدا ، عشق به همه ی زیبائیهاست .

خداوند ، مرا دوست می دارد .

/ 0 نظر / 2 بازدید