از عشق خود ابری بساز باران ساز

و بر او بی دریغ ببار

بگذار معشوق تو

زیر بارش بی امان باران عشق تو

ببالد

و خود را به خورشید برساند

بالیدن و نورانیت او را تماشا کن

و شاد باش

این گونه است که عشق می ماند

و

نمی رود ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدیه

تمام این کارارو انجام دادم ولی بازم رفت. رفت چون دنیا براش سنگین شده بود. رفت چ.ن دنیا گنجایش انسانهای خوبی مثل اونو نداشت..................