همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود،
 شاید آن روز که برگشتی خسته باشی !
/ 0 نظر / 7 بازدید