درون چشمانت چیزی است

آبی. . .

که از نگاهت سرک می کشد

و می آید دور من می پیچد

بالا می آید

ودست می کند توی قلبم

می چیند

بوسه های نقره ای لبانم را

برای چشمانت. . .

/ 0 نظر / 5 بازدید