ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم...

 

ببخشای اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست...

 

ببخشای مارا اگر ازحضور فلق  روی صنوبر خبر نیست...

 

به پایان رسیدیم اما ...نکردیم آغاز ...

 

فرو ریخت پرها ... نکردیم پرواز

/ 1 نظر / 5 بازدید
احمد

سلام جمال جون ! با تهنایی !!! چطوری ؟ میبینم که هنوزم با وبلاگت مشغولی ! نمی خوای دوماد بشی ؟ ما رو تو حسرت یه شیرینی نذار خدا رو خوش نمیاد ! یه سر به وبلاگ من هم بزن یه نظری هم اگر دلت خواست بده [تایید] و من الله التوفیق [گل]