اينروزها ....

 اينروزها با سرنوشتم سخت درگيرم

غمگينم از دست خودم

 از دست تقديرم اينروزها بدجور دلتنگ کسي هستم

 بغضم ،غمم ، از زندگي ،از مرگ دلگيرم

243q35d.jpg 

/ 0 نظر / 2 بازدید