اشک من هویدا شد...

                         دیده ام چو دریا شد...

                          در میان اشک من ....

                                                        سایه تو پیدا شد...   

...
/ 2 نظر / 5 بازدید
امید

رو چشوم حاجی ... [چشمک] دوئلم مرم... [گاوچران]