روزها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چون قطره هاي باران

در آبگيري كوچك؛

دركنار باغي پر از ستاره ايي به رنگ مهتاب

به دنبال هم ،

با شتابي به سرعت

نفسهاي عابري خسته

هم آغوش يكديگر

خاطراتی را به وسعت دريا

بر بوم بي نهايت شب

به تصوير مي كشد

نقشي؛

به وضوح آينه ي دلي شكسته

كه تك تك چهره هايش را

از من پنهان مي كند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید