الهی به زیبایی سادگی

 

 به   والایی   اوج  افتادگی

 

 رهایم مکن جز به بند غمت 

 

 اسیرم مکن جز به آزادگی

توی بازار زمان                                                                                   

 

           همگی در گذریم                                                                                  

 

               همگی آمده ایم

 

                  تا که چیزی بخریم... 

 

                     بعضی از رهگذران                                                                          

 

                          خسته و کور وکرند                                                                              

 

                               بی توجه به همه                                                                                

 

                                     روز وشب در گذرند...

 

                                               از دل جمعیت

 

                                                  کسی از راه رسید

 

                                                      از میان همه شان

 

                                                           او فقط نور خرید.

/ 0 نظر / 5 بازدید