نمیدانم؟؟؟  نمیدانم....

 

 

نمیدانم محبت را بر چه کاغذی بنویسم

 

که هر گز پاره نشود

 

 

بر چه گلی بنویسم که  روزی

 

پرپر نشود

 

 

بر چه دیواری بنویسم که هر گز

 

پاک نشود

 

 

بر چه ابی بنویسم که

 

  گل الود نشود

 

 

و سر انجام بر چه قلبی بنویسم که

 

هر گز سنگ نشود

/ 0 نظر / 6 بازدید