زندگی زيباست نه به زيبایی حقيقت 

حقيقت تلخه نه به تلخي جدايی

جدايی سخته نه به سختي تنهايی

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید