خداوندا !

  در این برهوت عاطفه، 

 هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست

  گرامی بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مکن. 

/ 0 نظر / 5 بازدید