روی من با توست

  نگاهم را می شنوی   در چشمانم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  تو خاکستر میبینی

  امامن آتشم!

  سوزان و برافروخته

  از زجر روزگار

  وشاید

  آتشی که تو بر جانم

  به یادگار گذارده ای.

  و اکنون

  چشمان خود را بسته ای

  از ترس سوختن از آتشم

  آتشی که از تمام وجودم زبانه می کشد...

  نترس !

  آنکه می سوزد

  تنها خود را می سوزاند    تا خاکستر شود .

درست همانی که تو می خواهی .   چشم انتظار باش

  به زودی در آغوش باد

  خاکسترم را

  خواهی نگریست.

/ 0 نظر / 2 بازدید