زندگی


زندگی رسم خوش آیندی است


ما گره خواهیم زد


دلها را با عشق زندگی را با مهر


ما به یک آینه   


  یک بستگی پاک قناعت داریم

/ 0 نظر / 5 بازدید