آفتاب،
شاید جایی، کز آن، کرانه افق را،
خونین می کرد،
پرنده ای بال بگشاید،
سینه آسمان را بشکافد،
تا عطر مرداب را بگستراند.
لک لکان،
سرخوش از آبی آب های اقیانوس،
نمی دانند،
مرداب میعاد زندگی است

/ 0 نظر / 6 بازدید