با نام بلند عشق آغاز کنیم

                                    این دفتر عاشقانه را باز کنیم

بر هر ورقش نماز جان بگذاریم

                                    تا قله سرخ عشق پرواز کنیم

/ 0 نظر / 5 بازدید