یک روز بارانی

دل بی قرار ارزوهاست

ارزوها  اما دورند انگار

گاه حتی برای دیدن انها

ناز ابرها را باید کشید

ای ابرها من اشنایم

اشنای دیرین،چشم انتظار سالها

کاش می شد باران می بارید

ابرها را می شست

ارزوها را می شد دید

من به شوق دیدار ارزوهایم

همیشه چشم به سوی آسمان دوخته ام

 

آیا بارانی خواهد بارید؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
هاتف

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی[لبخند][عینک][گل]