سهم من از چشمات    یه پنجره دیدن
 
یه شاخه ی یاسی      من حسرت چیدن

سهم من از تو یاد        سهم من از من  من

تو صد غزل خاموش     من لحظه ی گفتن

سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم
سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم

من باغ بی برگم        تو دست و پا داری

نشکن مرا نشکن      ای خوب طوفانی

تو جاری آبی             من مثل یک ماهی

مرا ببر با خود            هر جا که می خواهی

سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم
سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم

ای سبزی سبزه        ای ماهی دریا

ای بی من با من       هر لحظه و هر جا

هر جای دنیایی         هر لحظه اینجایی

پنهان و پیدایی          با ما و بی مایی

سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم
سهم تو تمامی من همه ی دار و ندارم
سهم من از تو همین بس که به یاد تو ببارم

/ 0 نظر / 7 بازدید