پروردگارا!

 

کدامین پل، در کجای جهان شکسته است

 

که هیچکس به خانه اش نمی رسد؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید