نمی دانستم رسیدن به این سادگیست!

یک خط!

ساده و بی ادعا!

جائی که

آبی ِ تو

به خاکی ِ من

پیوند می خورد!

/ 0 نظر / 18 بازدید