چینی شکسته اگر می بود امید بند زدنی شاید دلخوشمان می کرد.

دور انداختنی است!

به همین سادگی!

/ 0 نظر / 6 بازدید