بزرگترین افسوس انسان آنست که می خواهد ولی نمی تواند

و به یاد می آورد روزی را که می توانست اما  نخواست

!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید