دست روزگار چون طناب دار

 

 گلويم را سخت می فشارد...

 

سد بغض هايم را

 

روزی خواهم شکست؛

 

که باد مرا با خود برده باشد...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید