سحرگاهان که شبنم

 

آیتی از پاک بودن را

به گلها هدیه می بخشید ،

به آن محراب پاکش

آرزو کردم برایت

خوب دیدن ، خوب بودن ، خوب ماندن را

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید