من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست

بر درش برگ گلی می کوبم

روی آن با قلم سبز بهار می نویسم

ای یار خانه دوستی ما اینجاست

تا که دیگر  نپرسد سهراب خانه دوست کجاست 

/ 2 نظر / 5 بازدید